Places in Texas

 • The oak tree

  Taken at Burnet, Texas

 • The way to the pond

  Taken at Burnet, Texas

 • The pond

  Taken at Burnet, Texas

 • A farm

  Taken at Burnet, Texas

 • Fence

  Taken at Burnet, Texas

 • Reflection on the pond

  Taken at Burnet, Texas

 • Reflection on the pond

  Taken at Burnet, Texas

 • Rocks, Sky, Cactus

  Taken on the way to San Saba, Texas

 • State Park 4

  Taken at Burnet, Texas

 • State Park 4

  Taken at Burnet, Texas

 • State Park 4

  Taken at Burnet, Texas

 • Enchanted Rock

  Taken at Enchanted Rock, Texas

 • The rocks and the sky

  Taken at Enchanted Rock, Texas

 • Cave

  Taken at Enchanted Rock, Texas

 • Cave

  Taken at Enchanted Rock, Texas

 • Cave

  Taken at Enchanted Rock, Texas

 • Cactuses

  Taken around FM 690, Texas

 • The road to my hose

  Taken around FM 690, Texas

 • Wild flores and rocks

  Taken at Burnet, Texas

 • Wildflowers

  Taken at Burnet, Texas

 • Trees in reflection

  Taken at Lake Buchanan, Texas

 • Perissos Winery

  Taken at Kingsland, Texas

 • Clouds

  Taken over Lake Buchanan, Texas

 • Reflection

  Taken at Lake Buchanan, Texas

 • Reflection at sunset

  Taken at Lake Buchanan, Texas

 • Reflection in Fall

  Taken at Lake Buchanan, Texas

 • American Coots at Johnson Park

  Taken at Marble Falls, Texas

 • Johnson Park at sunset

  Taken at Marble Falls, Texas

 • Grasses

  Taken at Burnet, Texas

 • Colors and shapes

  Taken at Burnet, Texas

 • Place to meditate at Johnson Park

  Taken at Marble Falls, Texas

 • Johnson Park

  Taken at Marble Falls, Texas

 • Kingsland Lake

  Taken at Kingsland, Texas

 • Green

  Taken at San Antonio, Texas

 • Fountain

  Taken at San Antonio, Texas

 • Fountain

  Taken at San Antonio, Texas

 • Rainy day at the Lake

  Taken at Lake Buchanan, Texas

 • A view from the cave

  Taken at Longhorn Caverns, Kingsland, Texas

 • Light and darkness

  Taken at Longhorn Caverns, Kingsland, Texas

 • Texas forest and light

  Taken at Longhorn Cavern, Kingsland, Texas

 • _B7A1730

 • Chairs

  Taken at The Oasis on Lake Travis, Austin, Texas

 • 3 Monkeys

  Taken at The Oasis on Lake Travis, Austin, Texas

 • Austin Street Art 7

  Taken at Austin, Texas

 • Austin Street Art 6

  Taken at Austin, Texas

 • Court House

  Taken at San Saba

 • Sunset in Llano

  Taken at Llano, Texas

 • The Court House

  Taken at Llano, Texas

 • The clock and the doves

  Taken at Fredericksburg, Texas

 • Under the sign

  Taken at Fredericksburg, Texas

 • Old Building

  Taken at Fredericksburg, Texas

 • The old hospital

  Taken at Fredericksburg, Texas